20.9.2014 | Ovčárna Sedlec

V tomto roce jsem byl osloven paní Sanolovou k účasti na společné výstavě pořádané Okrašlovacím spolkem Krasula na Ekofarmě Lampl.