12.9.2014 | Galerie Rentgen Poliklinika Břeclav

Libor V letošním roce jsem dostal pozvání od paní Klanicové, udělat výstavu v její galerii Rentgen na břeclavské poliklinice. Vzhledem k menším prostorám, jsme pozvali pro velký úspěch při minulé vernisáži v Hodoníně, opět svěřenkyně paní učitelky Sůkalové ze ZŠ...

2.6.2014 | Lázně Hodonín

Libor Po úspěšné výstavě v Lázních Lednice jsem byl osloven paní Čermákovou z Lázní Hodonín, jestli bychom mohli udělat podobnou akci i pro jejich návštěvníky. Trochu se v tom angažovala i moje bývalá třídní učitelka paní Raclavská, která je pravidelným klientem...

23.10.2013 | Lázně Lednice

Libor Velmi mě potěšilo pozvání k uspořádání výstavy v prostorách Lázní Lednice. Obrazy tak zpříjemňovaly pobyt lázeňským hostům v pošmourných zimních měsících. Lanštorfčané opět ukázali, že umí a jejich večerní vystoupení si přišlo užít spoustu ubytovaných hostů,...

1.11.2012 | Synagoga Břeclav

Libor Děkuji paní Káňové, ředitelce Městského muzea a galerie Břeclav, za možnost uspořádat výstavu v krásných prostorách synagogy. Kurátorem výstavy byl pan Křivánek, se kterým jsme při instalaci obrazů a debatě o rychle se měnící krajině, zavzpomínali i na staré...